Ankieta diagnozująca potrzeby szkoleniowe

Szanowni Państwo,

Prosimy o wypełnienie ankiety, której celem jest rozpoznanie potrzeb środowiska oświatowego w zakresie doskonalenia. Informacje te zostaną wykorzystane do opracowania oferty szkoleń na rok 2018/2019. Zasadność ankiety podyktowana jest zmianami podstaw programowych w reformowanym systemie oświaty. Chcemy, żeby nasze zamierzenia były adekwatne do zgłaszanych potrzeb, efektywne, a także cieszące się Państwa zainteresowaniem.

Pracownicy CDN w Pile

Proszę wskazać potrzeby doskonalenia zawodowego w poniżej wskazanych zakresach

  1. Realizacja nowej podstawy programowej
  2. Wiedza psychologiczno – pedagogiczna
  3. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem zmian podstawy programowej
  4. Organizacja działań wychowawczo – profilaktycznych
  5. Umiejętności metodyczne i wychowawcze
  6. Rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
  7. Inne (proszę zaproponować tematykę szkoleń):

Pola obowiązkowe

Metryczka

Etap kształcenia
Nauczany przedmiot
Stopień awansu
Miejsce pracy