Ankieta diagnozująca potrzeby szkoleniowe nauczycieli szkół

Szanowni Państwo,

Prosimy o wypełnienie ankiety, której celem jest rozpoznanie potrzeb środowiska oświatowego w zakresie doskonalenia. Informacje te zostaną wykorzystane do opracowania oferty szkoleń na rok 2020/2021. Chcemy, żeby nasze zamierzenia były adekwatne do zgłaszanych potrzeb, efektywne, a także cieszące się Państwa zainteresowaniem.

Dyrektor CDN w Pile z pracownikami

 1. Proszę wskazać w jakich obszarach tematycznych chciałaby Pani/chciałby Pan doskonalić się. Można zaznaczyć kilka odpowiedzi (wstawiając X w odpowiednie miejsce), podając konkretny temat 2. Czy byłaby Pani/byłby Pan zainteresowana/y podjęciem kursu kwalifikacyjnego lub studiów podyplomowych, które odbywałyby się w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile od roku szkolnego 2020/2021?

 3. Jeśli studia podyplomowe, to na jakim kierunku:

  Jeśli kurs kwalifikacyjny, to proszę wstawić znak „X” w odpowiednie miejsce:

 4. Państwa wskazówki (uwagi, sugestie) do oferty edukacyjnej CDN w Pile na nowy rok szkolny:
   1. METRYCZKA
   2. Etap kształcenia:
   3. Nauczany przedmiot:
   4. Stopień awansu zawodowego:
   5. Miejsce pracy: